•Powrót

NADCHODZĄCE CZASY

Rzecznik Wielkiej Hierarchii Wszechświata

Spisał Ramathis-Mam

Tłumaczyła Ania Burakowska

 

17 marca, 2004

Niech nieskończone światło Boskiej Twórczej Mocy napełni waszą Boską Obecność i niższe ciała, przynosząc transformację, harmonię, współpracę i miłość.

Mój wibracyjny kod czyli imię, to Mers-Wariam. Jestem Kosmicznym Umysłem, czyli Logosem Wszechświata i częścią Wielkiej Hierarchii Wszechświata. Dzisiaj pełnię funkcję rzecznika Hierarchii i po raz pierwszy mam przyjemność porozumiewania się z wami, duchowi renegaci tej galaktyki.

Celem kosmicznej komunikacji jest pobudzenie waszej ewolucji i my, istoty z Wyższych Sfer wszechświata, uruchomiliśmy cały program kontaktu z wami. Nie myślcie, że jest to coś łatwego i że dzieje się codziennie. Jest to akt Boskiej Łaski dla was, duchowych renegatów, będących na ścieżce poprawy i ewolucyjnej transformacji.

Wszystko, co przekazujemy wam w tych przesłaniach, wynika z naszej życzliwości. Podlegacie wielkim intelektualnym, energetycznym, fizycznym i emocjonalnym ograniczeniom, wynikającym z waszego poziomu ewolucji. Z tego powodu otrzymujecie wiadomości, które jesteście w stanie łatwo przyswoić i które wasze ego i reakcyjny umysł są w stanie przyjąć. Ponieważ łamaliście kosmiczne prawa i cały czas przejawiacie buntowniczą postawę, nie jesteście gotowi, aby otrzymać duchowe przewodnictwo. Nie mamy szczególnego interesu w waszej formie życia, która jest całkowicie pod naszą kontrolą, ale współczujemy wam i pragniemy dla was wszystkiego co najlepsze, dlatego podjęliśmy decyzję o kontakcie z wami.

Całe cierpienie i błędy tego świata są wynikiem wewnętrznej ignorancji właściwej waszemu planowi ewolucji. Pragniecie, aby świat był lepszy, ale nie jesteście świadomi wzorców i wartości, które mogłyby go ulepszyć. Charakterystycznymi dla was symptomami są uporczywa tendencja do łamania kosmicznego prawa i nie podążanie za duchowymi wskazówkami przekazywanymi przez Wyższe Sfery. Przejawiacie niespójną postawę, zupełnie jak chora osoba, która chce wyzdrowieć, nie słuchając jednocześnie wskazówek lekarza.

Cały wszechświat obraca się wokół hierarchicznych struktur ewolucji. Te najbardziej światłe, najbardziej doskonałe i czyste kierują przeznaczeniem innych. Musicie zacząć to akceptować. Aby otrzymać doskonałą wiedzę, powinniście udać się do tego, kto ją ma i w duchu służby, poddania i posłuszeństwa próbować ją przyjąć i zastosować w praktyce. Jesteście pełni żądzy gromadzenia wszelkiej wiedzy w celu uzyskania niezależności i mocy oraz zaspokojenia waszej potrzeby kontrolowania innych. Jednakże jest to poważny błąd, ponieważ największa wiedza nigdy nie znajdzie się w zasięgu tych, którzy chcą jej użyć dla osobistego, niepożądanego i destrukcyjnego celu.

Celem boskiej wiedzy jest tworzenie większej świadomości istnienia jako jednostek boskiej służby i potrzeby  współpracy w synergiczny i synchroniczny sposób z wszechświatem i Boskością. Nie jesteście niezależni, ani nie możecie robić tego, co chcecie bez doświadczania efektów, będących reakcją na wasze niezgodne z kosmicznymi prawami działania. Nie zrozumieliście, że prawdziwą moc, wolność i duchową obfitość odnajdziecie tylko współpracując z Nieskończoną Kosmiczną Mocą utrzymującą, stwarzającą i dezintegrującą wszystko. Dopóki tego nie pojmiecie i nie wypróbujecie, będziecie doświadczać skutków waszej buntowniczej postawy.

Naszym celem nie jest gromadzenie zwolenników tych wiadomości ani umacnianie waszego ego oraz dualnego umysłu, abyście mogli kwestionować mistrzowski plan i kosmiczne prawa. Jesteśmy tu, aby was uczyć i pomagać wam zrozumieć to, że jesteście w korekcyjnej fazie ewolucji. Pragniemy, abyście odzyskali wasz duchowy status i boską mądrość. Naszym celem jest osiągnięcie przez was szczytu boskiej wiedzy, którą musicie zaakceptować jeśli rzeczywiście chcecie uzyskać dostęp do wyższych poziomów ewolucji. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziecie błądzić poprzez światy dualnego eksperymentowania. Jest to donośna i prosta prawda.. Nie oszukujcie się błędnymi oczekiwaniami lub pewnymi informacjami, ponieważ nie zmieni to praw kosmicznej ewolucji.

Nieposłuszne dzieci spotykają się z korygującą dyscypliną, aby nie musiały później doświadczać gorzkich owoców swojego niewłaściwego zachowania. To właśnie próbujemy robić z wami, ponieważ chcemy, abyście cieszyli się większymi duchowymi korzyściami w waszej ewolucyjnej podróży. Jednakże musicie mieć odpowiednie kwalifikacje i być gotowymi do nauki. W przeciwnym razie będziecie musieli stawić czoła ryzyku braku edukacji i duchowej wiedzy. Tak postępujecie w waszym świecie, kiedy pragniecie zwiększyć swoją wiedzę akademicką, pozwalającą wam lepiej wykorzystywać sposobności i cieszyć się większym dobrobytem, postępem i dostatkiem.

W prądzie New Age istnieje wiele oszustw i duchowego sentymentalizmu, ale to nie zmienia waszych ewolucyjnych lekcji. Powinniście uczyć się integralności, powagi i szczerości, abyście mogli rozwijać wnikliwość i odpowiednią wizję pozwalającą wam uzyskać dostęp do informacji o wyższym porządku, niekoniecznie łatwym do zaakceptowania i przyswojenia. W zależności od waszych celów, musicie podjąć wysiłek i rozwijać osobistą dyscyplinę. Ewolucja nie jest czymś dowolnym, bez okreslonej metodologii i wskazówek działania, za którymi należy podążać, jak nagminnie rozumieją to przedstawiciele New Age. Nie możecie postępować tak jak chcecie i tworzyć własnych programów ewolucji, ponieważ to tylko ukazuje wasze buntownicze tendencje. Prawa będą zastosowane niezależnie od tego, czy je akceptujecie czy nie i to wy będziecie musieli cierpieć z powodu skutków ich łamania.

Ziemia jest miejscem korekcji, odkupienia i duchowej nauki dla tych, którzy nie mają odpowiedniej kosmicznej świadomości, aby żyć w wyższych światach ewolucji. Jeśli rzeczywiście chcecie dostać się na uniwersytet, musicie zdecydowanie zmienić swoje zachowanie, wartości i koncepcje życia.

Wiele rzeczy zmieni się w nadchodzących czasach, zwłaszcza wasz sposób życia, ale jeśli nie jesteście przygotowani, aby dostosować się do tych zmian, zostaniecie uderzeni ich siłą. Oznacza to, że musicie być gotowi do wewnętrznej przemiany, aby uzyskać dostęp do nowych egzystencjalnych struktur, mających stopniowo wyłaniać się na waszej planecie. Uprzedzamy was, abyście nie panikowali i nie byli przerażeni kiedy nadejdzie moment odnowienia planety. W czasach Atlantów wydarzyło się coś podobnego, a ponieważ nie słuchali oni ostrzeżeń, musieli stawić czoła destrukcji. Nie pozwólcie, aby historia się powtórzyła. Zastanówcie się i działajcie konsekwentnie.

Kiedy mówimy o „nowych czasach” odnosimy się do „nowych” i oznacza to, pozbycie się tego, co stare. Jeśli chcecie ubrać się w nową sukienkę, musicie najpierw zdjąć starą. Analogicznie jeśli chcecie ubrać się w nową, Wodnikową sukienkę, powinniście zdjąć starą i przestarzałą, Rybią, która bardzo mocno do was przywarła. Trzymacie się tej starej tak, jakby była obiektem uwielbienia i rzeczywiście umożliwiała wam postęp i doskonałość, co nie jest prawdą. Jeśli by tak nie było, to dlaczego ciągle chcecie mieć nowe sukienki, samochody, domy i technologie. Dzieje się tak, ponieważ jesteście istotami nieśmiertelnego światła i w waszej duchowej genetyce zapisane to jest jako kod wiecznego, będącego atrybutem Boga, dążenia do nowego, transformacji i innowacji.

Prosimy was, abyście głęboko i poważnie zastanowili się nad naszymi słowami. Nie zachowujcie się irracjonalnie i nieświadomie, ponieważ jedyne co w ten sposób osiągacie, to pogorszenie waszej sytuacji. Dlaczego na waszej planecie istnieje tyle dekadencji, przemocy, wyzysku i zniszczenia? Jest to odbiciem  waszego poziomu świadomości i reakcyjnego zachowania o prymitywnej wibracji przeżycia, wyzysku i dominacji najsilniejszych. Te wzorce zachowania są charakterystyczne dla niższych gatunków i wy staliście się w tej dziedzinie ekspertami.

Szczęście nielicznych nie jest rzeczywistością, która powinna rządzić grupą, ponieważ każdy z was jest częścią całości. Teraz, jako części, czujecie się oddzieleni z powodu ego i jego działań, których nie jesteście nawet w stanie rozpoznać z jasnością i zrozumieniem. Musicie rozwijać postawę i zachowanie poszukujące szczęścia dla grupy, a nie tylko dla jednostki, ponieważ nie jesteście odizolowani, ale połączeni. Stale jesteście pod kontrolą despotycznego ego odbierającego wam moc, wnikliwość, mądrość i duchową wrażliwość. W jakim celu? Aby stać się najlepszym, uwielbianym, i pełnym mocy, tym najsilniejszym, który jest jednocześnie obiektem zazdrości, spisków i wszelkich urazów tych, którzy pozostają pod jego kontrolą. To właśnie ma miejsce w waszym codziennym życiu. Niektórzy są tego świadomi, inni nie, ale energia jest emitowana i to generuje rywalizację, manipulację i przemoc.

Wszyscy i każdy z osobna jesteście odpowiedzialni za społeczną tyranię, ponieważ utrzymujecie w sobie te wzorce, mimo, że na zewnątrz pokazujecie co innego. Jednakże oszukujecie tylko samych siebie i będziecie musieli przyjąć na siebie odpowiedzialność i odpowiedzieć przed Wszechświatem i Wielką Kosmiczną Świadomością. Czasami niektórzy przestępcy w waszym świecie pozostają bezkarni, gdy łamią prawo, ale to nigdy nie dzieje się w kosmicznym porządku, ponieważ żaden element lub struktura ewolucji nie mogą podążać niezgodnie z kierunkiem, który wyznaczony im został w momencie stworzenia. Nie bądźcie naiwni myśląc, że możecie zachowywać się irracjonalnie i być zwolnionym od odpowiedzialności, ponieważ korygujące, uniwersalne prawa rządzą całym kosmosem. Nikt nie może ich przekraczać bez doświadczania korygujących skutków. Jest to coś, co musicie zrozumieć i zaakceptować w waszym życiu.

Nadchodzące czasy to czasy Wodnika, który zasiądzie na swoim tronie w tym tysiącleciu i będzie rządził w całym majestacie, w oparciu o nowe ewolucyjne prawa.  Dlatego jeśli chcecie stać się ich częścią, musicie zastosować nowe ewolucyjne normy, które stopniowo będą wprowadzane. Użyjcie waszego zdrowego rozsądku i wnikliwości, aby skorzystać z tej wielkiej sposobności dawanej Ziemi. Namawiamy was do pozbycia się starej sukienki zachowań, wartości i postaw w celu uzyskania dostępu do nowej i dynamicznej wizji ewolucji, znacznie bardziej harmonijnej, świetlistej i konstruktywnej. Przynaglamy was do bycia awangardą Trzeciego Tysiąclecia; jeśli tego nie zrobicie, zrobią to inni i otrzymają zasługi, które również wy moglibyście otrzymać.

Jeśli dobrze się przygotujecie, zobaczycie, że nie będziecie cierpieć z powodu wstrząsów w waszym życiu. Musicie stopniowo zaszczepiać Wodnikowe zalążki duchowej transformacji, umożliwiającej wam wibrowanie w bardziej świetlistych i świadomych częstotliwościach. Wasz brak świadomości jest powodem i konsekwencją wszystkich udręk. Powinniście to zmienić jeśli chcecie być członkami nowej cywilizacji. Wymaga to osobistego wysiłku, wytrwałości, determinacji i wzniesienia się ponad  lenistwo, które więzi waszego nieśmiertelnego i twórczego ducha.

Podsumowując, przynaglamy was, abyście zawierzyli sobie i w Wodnikowym Tysiącleciu otworzyli się na nowe wartości, stając się ich symbolem i uosobieniem. Jeśli chcecie byś dziećmi Wodnika, musicie zintegrować jego genetyczne wzorce. Zróbcie wysiłek, aby wyrwać się z zastoju i myślenia, które polega na przekonaniu, że bez waszej współpracy transformacja również nastąpi. Wydobądźcie miecz wewnętrznej transformacji, aby alchemia Wodnika mogła zadziałać w waszym życiu, a nowe duchowe światło mogło oświetlić wam drogę do oświecenia i boskiej doskonałości.

Jesteście nieśmiertelnymi istotami światła, całkowicie połączonymi z Bogiem i pozostającymi z Nim  w synergii i synchroniczności. Powinniście pokazać boskie atrybuty, którymi On was obdarzył, ponieważ jesteście Jego obrazem odbijającym się w anielskim obliczu istniejącym w was.

Koniec przekazu...